Giỏ hàng

Tổng hợp tất cả các thông tin cần biết trong sổ hộ khẩu điện tử mới từ 1/7

Nóng: Tổng hợp tất cả các thông tin cần biết trong sổ hộ khẩu điện tử mới từ 1/7, chi tiết đến cả... nhóm máu

Theo quy định mới của Bộ Công an thì từ ngày 1/7/2021, người dân khi làm các thủ tục cấp mới hoặc cấp đổi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú sẽ được lưu thông tin lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Sau này người dân khi đi làm thủ tục hành chính cũng không cần phải mang theo sổ hộ khẩu bằng giấy nữa, sau đây mình xin liệt kê các loại thông tin cần biết trong "hộ khẩu điện tử" từ 1/7 của công dân.

32 loại thông tin trong sổ hộ khẩu điện tử từ 1/7

1. Nghị định 62 quy định cơ sở dữ liệu về cư trú của công dân bao gồm:

2. Số hồ sơ cư trú.

3. Nơi thường trú, nơi tạm trú, thời gian bắt đầu đến thường trú,tạm trú.

4. Lý do, thời điểm xóa thường trú, tạm trú.

5. Tình trạng khai báo, thời gian tạm vắng.

6. Nơi ở hiện tại, thời gian bắt đầu đến nơi ở hiện tại.

7. Nơi lưu trú, thời gian lưu trú.

8. Họ tên, số định danh cá nhân hoặc CMND chủ hộ, các thành viên.

9. Quan hệ với chủ hộ.

10. Số định danh cá nhân.

11. Họ tên khai sinh.

12. Ngày, tháng, năm sinh.

13. Giới tính.

14. Nơi đăng ký khai sinh.

15. Quê quán.

16. Dân tộc.

17. Tôn giáo.

18. Quốc tịch.

19. Tình trạng hôn nhân.

20. Nhóm máu.

21. Họ tên, số định danh cá nhân hoặc CMND, quốc tịch của cha, mẹ, vợ, chồng hoặc người đại diện.

22. Ngày tháng năm chết hoặc mất tích.

23. Số CMND, CCCD, ngày, tháng, năm và nơi cấp CMND; CCCD.

24. Họ tên gọi khác.

25. Nghề nghiệp (trừ lực lưỡng vũ trang nhân dân).

26. Tiền án; Tiền sự.

27. Biện pháp ngăn chặn bị áp dụng.

28. Người giám hộ.

29. Thông tin liên lạc (mail, điện thoại).

30. Số, tên cơ quan, người có thẩm quyền ban hành, ngày, tháng, năm ban hành văn bản cho nhập, thôi quốc tịch Việt Nam.

31. Số, ngày, tháng, năm, cơ quan ra quyết định truy nã.

32. Thông tin khác về công dân được tích hợp, chia sẻ từ các cơ sở dữ liệu khác.

Bạn còn thắc mắc nào liên quan đến quy định mới về hộ khẩu từ ngày 1/7 không?

Facebook Instagram Youtube Top